Oudervereniging

Doelstelling:

· samen met de leerkrachten allerlei activiteiten zowel in als buiten de klas te organiseren, zoals:

* viering van sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen en koningsspelen;

 * schoolreisje.

· de betrokkenheid, samenwerking en verstandhouding tussen ouders en school te bevorderen.

 

De samenstelling van onze OV kunt u vinden in hoofdstuk 11.

 

Op de website www.triangel-leende.nl vindt u veel informatie over de oudervereniging, zoals: samenstelling, notulen en de indeling van de werkgroepen. We hebben een email-adres waar u vragen en reacties heen kunt sturen: ov.detriangel-leende@gmail.com

Jaarlijks wordt er op school een vergadering gehouden voor en door ouders. Hiervoor worden alle ouders en leerkrachten uitgenodigd. Door toelating van uw dochter of zoon tot de Triangel, wordt u automatisch lid van de oudervereniging. Mocht u desondanks geen lid willen zijn, kunt u dit binnen 2 maanden na de toelating van uw dochter of zoon schriftelijk kenbaar maken.

 

De contributie voor het lidmaatschap van de oudervereniging bedraagt voor het schooljaar 2017- 2018 wederom € 12,50 per kind. Dit lidmaatschap is niet verplicht. We stellen het echter zeer op prijs als alle ouders hieraan meedoen. Hiervan worden de verschillende, door de oudervereniging georganiseerde activiteiten, betaald. Naast de contributie aan de oudervereniging wordt het komend schooljaar ook een bijdrage gevraagd voor het schoolreisje.

Groep 1 en 2: € 8,50.

Groep 3 en 4: € 22,00.

Groep 5 en 6: € 22,00.

Groep 7 en 8: € 22,00.

Wij willen u erop wijzen dat het schoolreisje een verplichte schooldag is. Mocht uw kind om bepaalde redenen niet kunnen deelnemen dan dient u contact op te nemen met de directie. Er zal dan samen met u naar een oplossing gezocht worden.

De kosten voor de schoolverlatersactiviteiten voor groep 8 (schoolkamp, uitstapje, afscheidsfeest) bedragen € 72,50 (excl. DVD).

 

De ouders worden vaak gevraagd om te helpen bij de diverse door de OV georganiseerde activiteiten. In elke groep wordt een ouder gevraagd om als groepsvertegenwoordiger op te treden. De belangrijkste taak is het coördineren van ouderhulp in zijn/haar groep. Aan het eind van het schooljaar ontvangt u het inschrijfformulier ouderhulp.

Alvast bedankt voor uw medewerking!