Oudervereniging

Doelstelling:

  • samen met de leerkrachten allerlei activiteiten zowel in als buiten de klas te organiseren, zoals: * viering van sinterklaas, Kerstmis, carnaval en Pasen; * activiteitendag / sportdag * schoolreisje. 
  • de betrokkenheid, samenwerking en verstandhouding tussen ouders en school te bevorderen. 

Jaarlijks wordt er op school een vergadering gehouden voor en door ouders. Hiervoor worden alle ouders en leerkrachten uitgenodigd. De contributie voor het lidmaatschap van de oudervereniging bedraagt voor het schooljaar 2015- 2016 wederom €12,50 per kind. Dit lidmaatschap is niet verplicht. We stellen het echter zeer op prijs als alle ouders hieraan meedoen. Hiervan worden de verschillende, door de oudervereniging georganiseerde activiteiten, betaald. Naast de contributie aan de oudervereniging wordt het komend schooljaar ook een bijdrage gevraagd voor het schoolreisje.

groep 1 en 2: € 8,50
groep 3 en 4: € 22,00
groep 5 en 6: € 22,00
groep 7 en 8: € 22,00
Wij willen u erop wijzen dat het schoolreisje een verplichte schooldag is. Mocht uw kind om bepaalde redenen niet kunnen deelnemen dan dient u contact op te nemen met de directie. Er zal dan samen met u naar een oplossing gezocht worden.
De kosten voor de schoolverlatersactiviteiten voor groep 8 (schoolkamp, uitstapje, afscheidsfeest) bedragen € 72,50 (excl. DVD)

De ouders worden vaak gevraagd om te helpen bij diverse activiteiten. Bijvoorbeeld bij de speciale activiteiten zoals de kerstviering, schoolreisje en de activiteitendag. In elke groep wordt een ouder gevraagd om als groepsvertegenwoordiger op te treden. De belangrijkste taak is het coördineren van ouderhulp in zijn/haar groep. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u het inschrijfformulier ouderhulp. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
We hebben een email-adres waar u vragen en reacties heen kunt sturen: ovdetriangel@skozok.nl 

Documenten van de Oudervereniging:

Klik op het document om de link te openen.

Afvloeiingsschema bestuur

Vergaderschema 2016-2017

Notulen dagelijksbestuur

Declaratie formulier