Formulieren & Folders

Op deze pagina treft u alle algemene formulieren en folders van én over de school en onze onderwijsstichting (SKOzoK) overzichtelijk bij elkaar. Bent u op zoek een formulier of folder, maar staat deze niet op deze pagina? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Aanmelden kind op deze school

Inschrijven
U kunt uw kind het hele jaar door digitaal aanmelden voor onze school. Zie kopje '  Voor ouders / Nieuwe leerling.
De school neemt dan de gegevens van uw kind op in de administratie van de school. Het invullen van deze formulieren betekent nog niet dat uw kind officieel is ingeschreven op onze school. Het is nadrukkelijk een aanmelding.
Met ouders van kinderen die van een een andere school komen wordt na de ontvangst van het aanmeldformulier zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Wanneer uw kind een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal heeft bezocht ontvangen wij ook van betreffende organisaties de relevante gegevens.
 
Naar aanleiding van de ingevulde gegevens kan uw kind geplaatst worden in een van onze kleutergroepen. Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn, wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Ongeveer 3 weken voordat uw kind 4 jaar wordt mag het 2x komen meedraaien in zijn/haar toekomstige groep. Dat is 1x samen met de ouders (1 uurtje) en 1x alleen (1 dagdeel). U ontvangt daarvoor een schriftelijke uitnodiging. Vanaf dat het kind 4 jaar is geworden bezoekt het dagelijks onze school.
Er is een uitzondering op deze regel voor de kinderen die in de eerste 2 weken na de start van het nieuwe schooljaar 4 jaar worden.
Deze kinderen mogen starten op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Meer informatie kunt u vinden in onze schoolgids.

Aanmelden kind voor VSO, TSO, BSO

Aanmelden kind voor kinderdagverblijf

Algemene informatiefolders
(bijvoorbeeld over luizen, pesten, gezonde voeding e.d.)