Formulieren & Folders

Op deze pagina treft u alle algemene formulieren en folders van én over de school en onze onderwijsstichting (SKOzoK) overzichtelijk bij elkaar. Bent u op zoek een formulier of folder, maar staat deze niet op deze pagina? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Aanmelden kind op deze school

Inschrijven
U kunt uw kind het hele jaar door inschrijven voor onze school. Het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier kunt u opsturen naar ons schooladres.
De school neemt dan de gegevens van uw kind op in de administratie van de school. Het opsturen van deze formulieren betekent nog niet dat uw kind officieel is ingeschreven op onze school. Het is nadrukkelijk een voorlopige inschrijving.
Met ouders van kinderen die van een een andere school komen wordt na de ontvangst van het aanmeldformulier zo spoedig mogelijk contact opgenomen.
Voor ouders van kinderen die als 4-jarige instromen geldt onderstaande procedure.
Van ouders van kinderen die als vierjarigen starten op onze school, ontvangen wij graag uiterlijk 6 weken voordat het kind 4 jaar wordt het ingevulde formulier "ontwikkeling kind". Dit formulier kunt u aanvragen via infodetriangel@skozok.nl  .Wanneer uw kind een van de volgende kinderdagverblijven of peuterspeelzalen heeft bezocht ontvangen wij ook van betreffende organisaties de relevante gegevens.
 
Kdv Joepie uit Heeze
Kdv Kumari uit Heeze
Kdv Kids World uit Leende
 
Van Korein Kinderplein:
Psz Hofpad Leende
Psz Beukenlaan Sterksel
Kdv Albertlaan Sterksel
Kdv Muggenberg Heeze
Kdv Dorpstraat Leende
  
 
Naar aanleiding van de ingevulde gegevens kan uw kind geplaatst worden in een van onze kleutergroepen. Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn, wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
Ongeveer 3 weken voordat uw kind 4 jaar wordt mag het 2x komen meedraaien in zijn/haar toekomstige groep. Dat is 1x samen met de ouders (1 uurtje) en 1x alleen (1 dagdeel). U ontvangt daarvoor een schriftelijke uitnodiging. Vanaf dat het kind 4 jaar is geworden bezoekt het dagelijks onze school.
Er is een uitzondering op deze regel voor de kinderen die in de eerste 2 weken na de start van het nieuwe schooljaar 4 jaar worden.
Deze kinderen mogen starten op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.
Ongeveer 6 weken na dat het kind 4 jaar is geworden, volgt er een gesprek(je) tussen ouder(s) en leekracht over de start op de basisschool.
Meer informatie kunt u vinden in onze schoolgids.

Aanmelden kind voor VSO, TSO, BSO

Aanmelden kind voor kinderdagverblijf

Algemene informatiefolders
(bijvoorbeeld over luizen, pesten, gezonde voeding e.d.)