Opvangmogelijkheden

 Voor informatie over Voorschoolse- Tussenschoolse en Naschoolse opvang, kunt u terecht bij de aanbieder Korein Kinderplein, die deze activiteiten binnen ons gebouw organiseert. 

Meer informatie over de VSO, TSO of BSO?
Meer informatie over het kinderdagverblijf?