Fijne herfstvakantie toegewenst

  • Fijne herfstvakantie toegewenst

Beste ouders, 

Ik wil u allemaal hartelijk danken.

De grootste angst voor een schooldirecteur in deze tijd, is namelijk dat het Coronavirus zijn intrede doet in de school. Bij kinderen óf bij leerkrachten. Want los van wat dit virus bij kinderen of leerkrachten kan bewerkstelligen, kan dat er ook voor zorgen dat er leerkrachten ziek thuis moeten  blijven en dan kan er mogelijk voor een groep kinderen of zélfs de hele school geen fysiek onderwijs meer worden verzorgd. En dat is wel het laatste wat ik wil.

Dankzij uw medewerking, uw voorzichtigheid en de perfectie manier waarmee u om gegaan bent met alle voorschriften en beperkingen, is Corona tot op heden onze school voorbij gegaan. En dat is wel mede aan u te danken. 

Helaas hebben wij om  dezelfde reden de fysieke kind-oudergesprekken niet op school door kunnen laten gaan. Maar wel heeft de leerkracht dit in groep 3 -8, samen met ieder individueel kind gedaan. Dit werd verwerkt in een reflectie blad waar u thuis samen met uw kind over in gesprek kon gaan.  Hopelijk heeft u tijdens dat gesprek kunnen ervaren hoe de kinderen steeds beter leren op hun eigen handelen te reflecteren. Het zelfinzicht wordt mede daardoor ieder leerjaar groter, waardoor ze steeds beter weten waar ze góed in zijn en waar ze nog aan moeten werken. Als u daar nog vragen over of aanvullingen op had, heeft u ook nog een digitaal gesprek kunnen voeren met de leerkracht. Ook in dit proces van zelfreflectie en vergroten van het zelfinzicht, speelt u  op deze manier een wezenlijke rol. Dankzij uw medewerking, kunnen wij sámen met u, de kinderen daarin steeds beter begeleiden. Hartelijk dank voor deze fijne samenwerking.

En dan rest mij alleen nog u allemaal een hele fijne herfstvakantie en een goede gezondheid toe te wensen. 

Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Het digitale Jeugdprinsenbal

Het digitale Jeugdprinsenbal

Toch nog een Jeugprinsenbal?

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Surprise in groep 7

Surprise in groep 7

Sinterklaasfeest in groep 7