Ziekte vervanging

  • Ziekte vervanging

Beste ouders,

Op dit moment hebben we 5 zieke medewerkers, waarvan 3 leerkrachten! Tot en met vandaag is het nog gelukt om vervangende leerkrachten te vinden.

Dat er een tekort aan leerkrachten is, heeft duidelijk ook een gevolg voor het aantal beschikbare vervangers. Dit zijn vaak startende of herintredende leerkrachten, maar ook die zijn schaars.  Ondanks alle inspanningen is de 'Skozok-vervangers pool ' dan ook zo goed als leeg, zodat er ook bij ziekte een heel grote kans is dat er geen vervanging beschikbaar is. De procedure is dan ook als volgt:

Is er geen vervangende leerkracht beschikbaar dan wordt er naar andere oplossingen gezocht:

  • Vragen aan parttimers of zij extra willen werken. 
  • Leerkracht, die ingezet wordt om  taken over te nemen van de vaste leerkracht in het kader van 'werkdruk vermindering'  voor die groep plaatsen. 
  • Verdelen van de kinderen over de overige groepen.

Als er parttimers zijn bij wie de vrije dagen matchen met de in te vullen verlof dagen van de zieke leerkracht, dan hebben we  een goede oplossing. De laatste twee opties zijn echter niet geschikt voor langere tijd. Dus als de zieke langer afwezig is, dan zal de betreffende groep, volgens de richtlijnen van de onderwijsinspectie, naar huis worden gestuurd.

De volgende afspraken horen daarbij:

  • Kinderen worden nooit de eerste dag naar huis gestuurd. 
  • Alleen in het uiterste geval.
  • Ouders worden schriftelijk / via de Skozapp een dag van te voren op de hoogte gebracht.
  • En als het verzuim langer gaat duren zal er gewisseld moeten worden met de groep die naar huis wordt gestuurd, om zo toch het onderwijsproces voor alle kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Zoals afgelopen jaar gebleken is en nu ook aan de orde is,  is vervanging niet altijd een vanzelfsprekendheid. Binnen de bovenstaande uitgangspunten proberen we er alles voor te doen dat we geen kinderen naar huis hoeven te sturen. Maar we kunnen helaas niet het onmogelijke realiseren.

Deze procedure is vorig schooljaar al met de Mr. besproken en op deze manier brengen wij alle ouders op de hoogte. Laten we hopen  op weinig zieke leerkrachten en dat we het nog steeds intern op kunnen lossen zoals ons dat tot op heden nog altijd gelukt is. 

Namens het team: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Het digitale Jeugdprinsenbal

Het digitale Jeugdprinsenbal

Toch nog een Jeugprinsenbal?

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Surprise in groep 7

Surprise in groep 7

Sinterklaasfeest in groep 7