MR verslag

  • MR verslag


Beste ouders,

Woensdagavond kwam de MR voor het eerst dit schooljaar bij elkaar. 

We zijn gestart met 2 nieuwe leden in de oudergeleding. Onze MR ziet er nu als volgt uit:
Robert Weijmans (voorzitter), Davy Bijnen en Linda Mijs namens de ouders.
Joyce Rutjes, Laura van den Boogaart en Marion Stassen (secretaris) namens het team.

We hebben gesproken over de kind-ouder-gesprekken,  Mári heeft ons bijgepraat over de nieuwbouw en Monique heeft ons uitgelegd hoe de financiële begroting in elkaar steekt. 

Mocht je een vergadering als toehoorder willen bijwonen dan kan dat natuurlijk altijd! 
De vergaderdata zijn binnenkort op de website te vinden.

We wensen jullie een fijne herfstvakantie.

MR. De Triangel
 

Terug naar het overzicht

wie komt er zingen voor ...

wie komt er zingen voor sinterklaas in de kerk

Wie komt er zingen voor Sinterklaas in de kerk?

actie Voedselbank

actie Voedselbank

actie Voedselbank

Ziekte vervanging

Ziekte vervanging

Vervangers tekort