Kind-Ouder gesprek

 • Kind-Ouder gesprek

Beste ouders van groep 3 t/m 8,

De afgelopen week hebben de Kind-Oudergesprekken voor de eerste keer plaats gevonden. Zoals al eerder geschreven was het doel om het kind echt zelf  na te laten denken over zijn sterke (schoolse) kwaliteiten én zijn of haar werkpunten. En dat we dan vooral keken naar de ontwikkeling van de 'Leer-vaardigheden' (Executieve Functies) is niet zo vreemd. Want die moeten immers voldoende beheerst worden om succesvol te kunnen zijn in de overige vakgebieden. 

De kinderen waren op school goed voorbereid hoe te reflecteren op hun eigen vaardigheden en de ouders hadden de nodige informatie gekregen om zich hier ook op voor te bereiden. Deze week is bij leerkrachten en kinderen geïnventariseerd hoe de gesprekken in zijn algemeenheid zijn ervaren.  Hieronder een selectie van de vele reacties:

 • Heel knap hoe goed de kinderen konden verwoorden waar ze goed in waren én waar ze nog aan moesten werken. 
 • Erg belangrijk dat de ouders ook deze positieve punten én werkpunten benoemden en hun kinderen daarin ondersteunden of aanvulden.
 • Heel vaak (meestal) konden de leerkrachten zich hier bij aansluiten en eventueel nog aanvullen. 
 • Je zag de kinderen groeien tijdens het gesprek en menig ouder was heel trots toen ze hoorde hoe goed hun kind dit alles onder woorden kon brengen.
 • Het was niet eenvoudig om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. Voor iedereen is het de eerste keer.
 • Soms gebeurde het dat het gesprek moeilijk op gang kwam, soms gebeurde het dat het kind zo aan het vertellen was dat het niet af te remmen was en de tijd te kort was.
 • Het was enorm waardevol en veel kinderen wilden de volgende dag al aan de slag.
 • De komende maanden gaan de leerkrachten, groepsgewijs met een aantal van de genoemde werkpunten aan de slag en communiceren dat ook met de ouders.
 • Er ontstond vaak een heel mooie driehoek van kind-ouder-leerkracht om samen (op school en thuis) te werken aan de ontwikkeling van de leerpunten. 
 • Dit gesprek krijgt op kind-niveau nog regelmatig een vervolg op school. 
 • We komen tijdens het oudergesprek in februari hier uiteraard op terug. Zowel in de rapportage als in het oudergesprek.

En zo kunnen we nog wel even door gaan. Iedereen was héél tevreden en vond het gesprek heel waardevol.

Graag willen we ook jullie input over hoe jullie dat als ouders hebben ervaren. Dus als jullie Tips of Tops hebben, dan kan dat gemaild worden naar het info mailadres van de school.

Namens het team: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Het digitale Jeugdprinsenbal

Het digitale Jeugdprinsenbal

Toch nog een Jeugprinsenbal?

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Surprise in groep 7

Surprise in groep 7

Sinterklaasfeest in groep 7