Ziekte vervanging

  • Ziekte vervanging

Beste ouders,

Dat er een tekort aan leerkrachten is, heeft ook een gevolg voor het aantal beschikbare vervangers. Dit zijn vaak startende of herintredende leerkrachten, maar ook die zijn schaars.  Ondanks alle inspanningen is de 'Skozok-vervangers pool ' dan ook zo goed als leeg, zodat er ook bij ziekte een heel grote kans is dat er geen vervanging beschikbaar is. De procedure is dan ook als volgt:

Is er geen vervangende leerkracht beschikbaar dan wordt er naar andere oplossingen gezocht:

  • Vragen aan parttimers of zij extra willen werken. 
  • Vrij geroosterde leerkracht, of leerkracht die dubbel in de groep staat inzetten.
  • Verdelen van de kinderen over de overige groepen.

Als er parttimers zijn bij wie de vrije dagen matchen met de in te vullen verlof dagen van de zieke leerkracht, dan hebben we  een goede oplossing. De laatste twee opties zijn echter niet geschikt voor langere tijd. Dus als de zieke langer afwezig is, dan zal de betreffende groep, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, naar huis worden gestuurd.

De volgende afspraken horen daarbij:

  • Kinderen worden nooit de eerste dag naar huis gestuurd. 
  • Alleen in het uiterste geval.
  • Ouders worden schriftelijk / via de Skozapp 1 dag van te voren op de hoogte gebracht.
  • En als het verzuim langer gaat duren zal er gewisseld moeten worden met de groep die naar huis wordt gestuurd, om zo toch het onderwijsproces voor alle kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Zoals afgelopen jaar gebleken is, is vervanging niet altijd een vanzelfsprekendheid. Binnen de bovenstaande uitgangspunten proberen we er alles voor te doen dat we geen kinderen naar huis hoeven te sturen. Maar we kunnen helaas niet het onmogelijke realiseren.

Deze procedure is voor de Kerstvakantie met de Mr. besproken en op deze manier brengen wij alle ouders op de hoogte. Laten we hopen  op weinig zieke leerkrachten en dat we het nog steeds intern op kunnen lossen zoals ons dat tot op heden nog altijd gelukt is. 

Namens het team: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

MR verslag

MR verslag

Verslag MR vergadering van 9 oktober.

Kind-Ouder gesprek

Kind-Ouder gesprek

Terugkoppeling Kind-Oudergesprekken

Openingsactiviteit nieuwbouw

Openingsactiviteit nieuwbouw

Kinderen verrichten startactiviteit nieuwbouw.