Veiligheid bij parkeren.

  • Veiligheid bij parkeren.

Beste ouders,

Ook de leden van de ouderraad maken zich ongerust over de veiligheid van de kinderen die te voet of met de fiets naar school komen. Zowel op de Breedvennen als op het Zwarte pad. 

Er kwamen verschillende voorstellen variërend van een verbod om wonend binnen een bepaalde straal van de school het kind met de auto naar school te brengen tot een "Kiss & Ride zone". 

De Breedvennen is echter te smal om daar veilig te kunnen parkeren. Dus daar een 'Kiss & Ride zone' van maken is echt te gevaarlijk is. En een verbod om kinderen met de auto naar school te brengen, is heel moeilijk of zelfs onmogelijk te handhaven. 

Een visuele afscheiding tussen de twee parkeerterreinen kwam ook als idee en is afgelopen vrijdag al uitgevoerd zoals u op de foto kunt zien. Hopelijk zorgt dit er voor dat automobilisten (ouders) en fietsers bewuster worden van de veiligheid voor iedereen. En verder blijven we iedereen verzoeken, goed na te denken vóór dat er besloten wordt om een kind toch met de auto naar school te brengen.

Namens uw kinderen en bezorgde ouders: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Consequenties verlengde ...

Consequenties verlengde scholen sluiting

Regelgeving verlenging scholensluiting.

Wij gaan op berenjacht.......

Wij gaan op berenjacht.......

Wij gaan op Berenjacht........

Procedure Nood aanmelding

Procedure Nood aanmelding

Nieuwste procedure Nood aanmelding