Samen lezen belangrijk??

  • Samen lezen belangrijk??

Beste ouders, 

Mocht u nog niet doordrongen zijn van het feit dat voorlezen en samen hardop lezen énorm van belang is voor de taalontwikkeling én dus het leren? Dan hieronder een paar feitjes.

Wist u dat:

-85 % van hetgeen (op scholen) geleerd wordt, aangeboden wordt via geschreven tekst?
-Kinderen die dagelijks voorgelezen worden, 10 % meer woorden leren (herkennen) dan kinderen bij wie níet wordt voorgelezen?
-Dat dit ook geldt voor luisterboeken?
-Bewezen is dat voorlezen er ook voor zorgt dat de leesbeleving veel groter wordt en uw kind daardoor later zelf ook makkelijker gaat lezen?
-10 % van de taalproblemen voorkomen kan worden door structureel voorlezen?
-Het 'mee wijzen' tijdens het voorlezen, er voor zorgt dat  uw kind deze woorden, ook sneller herkent in andere teksten?
-Het herhaald voorlezen van (prenten-)boeken ook bij jonge kinderen, het tekstbegrip enorm vergroot?
-Het Begrijpend lezen veel te veel energie vraagt als 10 % van de woorden voor uw kind onbekend zijn?
-Dat een geringe woordenschat een enorme belemmering is voor de ontwikkeling van Taal en de Taalvoorwaarden?
-Dat 1/3de deel van de Rekenvoorwaarden én van het rekenonderwijs bestaat uit (reken-)taal?
-Dat op een sfeervol vast moment van de dag samen hardop lezen of voorlezen ook héél veel doet met de emotionele ontwikkeling van uw kind?

Even een kleine greep uit wetenschappelijk onderzoek naar het belang van samen hardop lezen en voorlezen. 

Namens alle kinderen: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Het digitale Jeugdprinsenbal

Het digitale Jeugdprinsenbal

Toch nog een Jeugprinsenbal?

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Surprise in groep 7

Surprise in groep 7

Sinterklaasfeest in groep 7