Alle aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling

  • Alle aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling

Beste ouders, 

Zoals u weet proberen we kinderen op alle terreinen optimaal te laten ontwikkelen. Rekenen, taal, wereldoriëntatie en de creatieve vakken krijgen de aandacht die nodig is. Maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt de aandacht die het verdient. Leren is nou eenmaal een interactief sociaal proces. Denk maar aan samen spelen en samen leren, samenwerken met respect voor ieder kind en wel op zo'n manier dat het ook voor iedereen leuk is. 

Dit hoeven de leerkrachten gelukkig niet alleen te doen. Zij kunnen daarbij ook een beroep doen op de collega's en op onze Kwaliteits ondersteuner (K.O.-er) Mieke Prinsen. In individuele gevallen kan er na overleg met de desbetreffende ouders ook nog een beroep worden gedaan op de Skozok Orthopedagoog en  indien noodzakelijk kan er onderzoek worden verricht. Maar we doen daarbij ook vaak een beroep op de ouders. Denk  maar aan het samen met het kind lezen of tafeltjes oefenen  maar ook het helpen met het maken van huiswerk. Dit wordt dan gecommuniceerd met alle ouders van die groep via de mail of de SkozApp. 

Voor de groeps dynamiek, denk aan samenwerken, groepssfeer, werkhouding en de sociale ontwikkeling kunnen we daarnaast ook nog een beroep doen op een gedrags-specialist van Triade die een aantal uren aan onze school verbonden is. In ons geval is dat Anja Verstappen. Zij kan meekijken in de groep en voorstellen doen om bepaalde zaken betreffende het 'omgaan met elkaar' een tijdje centraal te stellen. Op die manier willen we de kinderen daar bewust van maken én leren naar zichzelf te kijken en eventueel hun gedrag aan te passen. En ook dit wordt dan weer via de mail of SkozApp met de ouders gecommuniceerd. Op die manier weet u ook waar we op school mee bezig zijn én kunt u daar thuis eventueel ook aandacht aan besteden. 

Op deze manier proberen leerkrachten, Kwaliteits ondersteuner en interne of externe experts samen met de ouders te werken aan de optimale ontwikkeling van ieder kind, middels een open communicatie daarover. En mocht u daar vragen over hebben, kunt u uiteraard altijd even contact opnemen met de leerkrachten. 

Namens het team: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Het digitale Jeugdprinsenbal

Het digitale Jeugdprinsenbal

Toch nog een Jeugprinsenbal?

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Surprise in groep 7

Surprise in groep 7

Sinterklaasfeest in groep 7