Rapport en oudergesprekken

  • Rapport en oudergesprekken

Beste ouders,

De herfstvakantie breekt aan en dat betekent dat de eerste 7 schoolweken voorbij zijn. Deze weken staan vooral in het teken van kennismaking met de 'nieuwe' leerkracht,  het weer oppakken van de school routine, een stukje herhaling en verder ook de nodige nieuwe leerstof.  Dit alles vergt bij menig kind best wel wat tijd en energie. Want ieder leerjaar vraagt toch weer een volgende stap in de complete ontwikkeling.

Naast de gebruikelijke verslaglegging over de ontwikkeling van ieder kind, is er aan het eind van het schooljaar ook nog een overdracht van de belangrijkste afspraken en gegevens naar de volgende of nieuwe leerkracht. En als er dan in die eerste periode tot de herfstvakantie zaken opvallen of veel vragen oproepen, wachten we niet tot het eerste oudergesprek, maar nemen we al eerder contact met u op. En als u zich echt ongerust maakt over de ontwikkeling van uw kind, kunt u ook altijd even een afspraak maken met de leerkracht. 

Na in totaal ongeveer 12 weken onderwijs hebben we écht goed onderbouwd zicht op de ontwikkeling van de kinderen op sociaal emotioneel gebied, op het gebied van de voorwaarden om te komen tot leren en op de vorderingen bij rekenen en taal en de andere vakgebieden.  En dat willen we dan ook bespreken met de ouders.

Deze ontwikkeling wordt dan ook vastgelegd in het rapport dat 30 november met de kinderen mee naar huis gaat. En in de twee daar op volgende weken vinden de oudergesprekken plaats. Voor de gesprekken over de 'broertjes en zusjes' zijn donderdag 7 en dinsdag 12 december gepland. 

Dus reserveer alvast deze data voor de oudergesprek avonden in uw agenda, want dan heeft de leerkracht echt zicht op de ontwikkeling van uw kind en reserveert hij of zij de nodige tijd om daarover met u in gesprek te gaan. Informatie over de inschrijving voor deze gesprekken volgt nog per mail. 

Maar voor nu namens het team,eerst allemaal een fijne herfstvakantie toegewenst.

Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Het digitale Jeugdprinsenbal

Het digitale Jeugdprinsenbal

Toch nog een Jeugprinsenbal?

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Surprise in groep 7

Surprise in groep 7

Sinterklaasfeest in groep 7