Nieuws van de MR.

  • Nieuws van de MR.

Nieuws van de MR.

Op dinsdag 26 juni hadden we onze laatste MR-vergadering van dit schooljaar. We kijken terug op een fijn vergaderjaar waarin we samen met de MR-geleding van Sint Jan en De Talententoren ons advies en waar nodig onze instemming hebben verleend.

Volgend schooljaar zal onze MR veranderen van samenstelling. Juf Mia Groenen zal geen deel meer uitmaken van de MR. Haar taak wordt overgenomen door Juf Joyce Rutjes. Ook in de oudergeleding gaan veranderingen plaatsvinden. In de oudergeleding van de MR komen voor het nieuwe schooljaar 2 vacatures; een voor in het begin omdat een ouder heeft aangegeven met deze taak te willen stoppen, en een aan het eind omdat dan de zittingstermijn van een andere ouder afloopt. Hierover krijgt u na de zomervakantie meer informatie....

Voor nu eerst; een hele fijne en zonnige zomervakantie!

Met vriendelijke groeten,

Robert Weijmans, Marieke van Lieshout, Will van Dijk, Mia Groenen, Marion Stassen en Laura van den Boogaart.

Terug naar het overzicht

Het schooljaar begint, maar ...

Het schooljaar begint, maar wel met beperkingen.

Met welke beperkingen starten we?

Woeste Willem

Woeste Willem

Lezen kan ook leuk zijn!!

Eindelijk de groep weer bij ...

Eindelijk de groep weer bij elkaar.

De eerste dag de groep kinderen weer compleet.