Cito en lezen

  • Cito en lezen

Beste ouders,

Vroeger werd er nogal eens tegen kleuters gezegd: "Als je naar groep 3 gaat, dán leer je lezen!". Maar helaas dat is volledig achterhaald. 

De belangstelling voor lezen en boeken begint al bij peuters als er samen in prentenboeken wordt gekeken.  Samen de kaft bekijken, waar zou dit boekje over gaan en vervolgens samen praten over de prenten. Dit zorgt er al voor dat kinderen leren dat boeken leuk zijn, start de 'beginnende geletterdheid' en is een eerste aanzet tot 'begrijpend lezen'.   Kinderen gaan het principe van 'het boek' begrijpen en gaan ervaren dat lezen leuk is. 

Als het kind dan eenmaal begint met letters en woorden te herkennen is het van het grootste belang dat dit niet beperkt blijft tot de 25 uurtjes  per week dat uw zoon of dochter op school zit. Ook thuis zijn de aangeleerde (of al eerder bekende) letters vaak terug te vinden en te oefenen. En zodra uw zoon of dochter in groep 3 zit, kan er op ieder leesniveau samen met uw kind thuis gelezen worden. 

Hoe meer en vaker u samen met uw kind leest (op ieder denkbaar leesniveau) hoe sneller uw kind het lezen onder de knie krijgt én er steeds meer plezier in krijgt. Als het lezen beperkt blijft tot de schooluren, is er een grote kans dat uw kind een leesachterstand oploopt. Of in het leesplezier, óf in het leesbegrip, óf in het leestempo. En aan alle drie die onderdelen van het lezen kan thuis gewerkt worden.

De afgelopen drie weken zijn de meeste Cito toetsen afgenomen, die deze week en de week na de voorjaarsvakantie worden geanalyseerd. Als uw kind 2 of meer Cito niveau's is gedaald wordt dat op korte termijn met u besproken.  Op die manier weet u waardoor deze hapering in de ontwikkeling is ontstaan en wat we er samen aan kunnen doen. 

Bij de leestoetsen wordt gekeken of de kinderen alle aangeboden letters en woorden kennen én of ze deze letters, woorden en teksten ook in het verwachte tempo kunnen lezen. Een van deze toetsen, de DMT, is vernieuwd. Voorheen liep de moeilijkheidsgraad van de woorden langzaam op, verspreid over drie leeskaarten passend bij het getoetste niveau. In de nieuwe versie zijn de moeilijkere woorden gelijk verspreid over de leeskaarten, waardoor (zeker bij wat onzekere kinderen) het tempo achteruit kan gaan. 

Zeker als dit leestempo niet voldoende is, is het van het grootste belang om iedere dag sámen hardop te lezen. Ook zijn er computer programma's waarin kinderen op een speelse manier leren om woorden passend bij hun leesniveau snel te lezen. 

Op die manier kunt u er thuis voor zorgen dat uw kind makkelijker en sneller leest, wat er weer voor zorgt dat ook bij andere vakken (waar ook bij gelezen moet worden) uw kind sneller en makkelijker begrijpt wat er van hem of haar verwacht en gevraagd wordt. 

SAMEN LEZEN HELPT ECHT!!

Terug naar het overzicht

Het digitale Jeugdprinsenbal

Het digitale Jeugdprinsenbal

Toch nog een Jeugprinsenbal?

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Surprise in groep 7

Surprise in groep 7

Sinterklaasfeest in groep 7