Het schooljaar begint.

  • Het schooljaar begint.

Beste ouders.

De zomervakantie is weer voorbij, het schooljaar 2017-2018 gaat beginnen. De leerkrachten zijn de afgelopen week al weer hard aan het werk geweest met de voorbereidingen, zodat de kinderen goed aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

Zoals reeds eerder gecommuniceerd, beginnen we dit schooljaar een derde kleutergroep. En om die drie groepen goed te kunnen begeleiden is er ook een 'nieuwe' leerkracht aangenomen in de persoon van juffrouw Joyce Hompes. Juffrouw Joyce heeft al eerder op de Triangel gewerkt en is dus niet echt nieuw voor de school. En ook juffrouw Marieke start weer omdat haar ouderschapsverlof voorbij is. Op die manier is het team weer compleet. Juffrouw Mia heeft in de zomervakantie een nieuw kniegewricht gekregen en is nu aan het revalideren. "Collega's, allemaal veel succes!!"

Zoals al eerder gemeld verloopt alle schriftelijke communicatie met ingang van dit schooljaar via de mail en de SKOZapp. Daarvoor is het natuurlijk wel noodzakelijk dat we van alle ouders het juiste e-mail adres in onze administratie hebben. Dus mocht u een ander e-mail adres hebben gekregen, geef dat dan direct door aan de schooladministratie. En dat geldt uiteraard ook voor uw tel.nrs. Ook de nieuwe schoolgids komt weer op de website te staan.

Mocht u problemen hebben met de SKOZapp kunt u dat melden via https://www.skozok.nl/support/meld-uw-probleem . Of via het vraagteken in de SKOZapp.

Tot slot: Houd u allemaal de avond van 19 september vrij!? Dan is namelijk de Startavond!!

Namens het team wens ik u allemaal een goed schooljaar 2017-2018 toe.

Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Het digitale Jeugdprinsenbal

Het digitale Jeugdprinsenbal

Toch nog een Jeugprinsenbal?

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Afscheid van 2020

Surprise in groep 7

Surprise in groep 7

Sinterklaasfeest in groep 7