Juli

17 juli t/m 25 augustus Zomervakantie

Augustus

17 juli t/m 25 augustus Zomervakantie
28 augustus Start schooljaar 2017-2018

September

26 september SKOzoK GMR

Oktober

16 oktober t/m 20 oktober Herfstvakantie

November

23 november SKOzoK GMR

December

25 december t/m 26 december Kerstmis
25 december t/m 5 januari Kerstvakantie

Januari

25 december t/m 5 januari Kerstvakantie
22 januari SKOzoK GMR

Februari

12 februari t/m 16 februari Carnavalsvakantie

Maart

20 maart SKOzoK GMR

April

1 april t/m 2 april Pasen
27 april Koningsdag
30 april t/m 11 mei Meivakantie

Mei

30 april t/m 11 mei Meivakantie
5 mei Bevrijdingsdag
10 mei Hemelvaartsdag
17 mei SKOzoK GMR
20 mei t/m 21 mei Pinksteren

Juni

28 juni SKOzoK GMR

Juli

9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie