Mei

24 april t/m 5 mei Meivakantie
5 mei Bevrijdingsdag
17 mei Schoolreis Groep 1 en 2
18 mei Schoolreis groep 3 t/m 8
24 mei Clusterdag groep 6 -7 -8
25 mei t/m 26 mei Hemelvaartsdag

Juni

1 juni Schoolfotograaf
5 juni 2e Pinksterdag
29 juni Studiedag (geen School)

Juli

17 juli t/m 25 augustus Zomervakantie

Augustus

17 juli t/m 25 augustus Zomervakantie
28 augustus Start schooljaar 2017-2018

September

Oktober

16 oktober t/m 20 oktober Herfstvakantie

November

December

25 december t/m 26 december Kerstmis
25 december t/m 5 januari Kerstvakantie

Januari

25 december t/m 5 januari Kerstvakantie

Februari

12 februari t/m 16 februari Carnavalsvakantie

Maart

April

1 april t/m 2 april Pasen
27 april Koningsdag
30 april t/m 11 mei Meivakantie

Mei

30 april t/m 11 mei Meivakantie
5 mei Bevrijdingsdag
10 mei Hemelvaartsdag
20 mei t/m 21 mei Pinksteren

Juni

Juli

9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie